מחלקה מקצועית

המחלקה המקצועית ב KPMG סומך חייקין, נחשבת לוותיקה והמובילה בישראל. היא אחראית על כל תחום הייעוץ החשבונאי לרבות בהתייחס ל- IFRS, US GAAP, תקינה חשבונאית ישראלית, IPSAS ועוד. המחלקה מלווה את כל לקוחות הביקורת שלנו, ומגוון רחב של לקוחות ייעוץ, בכל התעשיות והמגזרים.

עובדי המחלקה אחראים על , ליווי בתשקיפים בישראל ובחו"ל , ליווי פרויקטים גדולים כגון מעבר בין תקינות שונות, אימוץ תקנים חדשים, חוות דעת חשבונאיות וסקירת דוחות כספיים של חברות ציבוריות לפני פרסומם. כמו כן, הם אחראים על ליווי צוותי הביקורת במשרד ולקוחות הביקורת בכל הקשור לסוגיות חשבונאיות וסוגיות בביקורות, על פעולות בקרת האיכות במשרד, ועל העברת ההדרכות המקצועיות ללקוחות ולעובדים בתחומי החשבונאות והביקורות.

המחלקה עובדת באופן שוטף מול רשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר, רשות המסים ורגולטורים נוספים, ועובדי המחלקה חברים בצוותים שונים של המוסד לתקינה חשבונאית, לשכת רואי החשבון בישראל, בנק ישראל, משרד האוצר ועוד.

בואו לעבוד אתנו ב KPMG סומך חייקין